సరైన సమాధానం పంపినవారు
 పురాణం సత్యప్రకాష్, గుంటూరు
ఎస్.బి.పి. లావణ్య, కెనడా

సమాధానాలు పంపినవారు
భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి , పూణె
అపర్ణాదేవి, విజయవాడ
 నెల్లుట్ల సుదర్శనరావు, హైదరాబాదు
ఎస్.ఆర్.కె బెంగుళూరు