( ఈ కాలమ్ ఏప్రిల్ 9, 2015  సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చింది.
అనివార్యకారణాలవల్ల ఈ వారం ఆడియో ఆందించలేకపోతున్నాం) 

                                                                                                                  
          

                                     gmrsivani@gmail.com   
                                        ఏప్రిల్ 9 ,   2015          

*************

 

Read all the columns from Gollapudi  గొల్లపూడి గారి మిగతా కాలంస్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 


KOUMUDI HomePage